90% Alpaka - 10% Polyamid

Pisco

90% Alpaka - 10% Polyamid